Polityka prywatności

Polityka prywatności spółki Huby Mobilności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez spółkę Huby Mobilności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829490, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213890552, REGON: 385591190, o kapitale zakładowym 140,000.00 PLN (zwaną dalej „ Administratorem” lub „Spółką”).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W sprawach ochrony swoich danych osobowych, ich przetwarzania oraz realizacji związanych z tym praw, możesz się skontaktować przez e-mail: kontakt@hubymobilnosci.pl lub pisemnie na nasz adres wskazany powyżej.

1. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych różni się w zależności od okoliczności przekazania nam lub pozyskania przez nas takich danych, w związku z czym szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, do jakich przekazania zobowiązani jesteśmy na podstawie przepisów RODO, zawierają stosowne klauzule informacyjne, tj.:

2. Bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.

3. Polityka Cookies.

Administrator prowadzi Witrynę pod adresem: https://hubymobilnosci.pl/

3.1 Jakie dane są pobierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W plikach cookies przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. Dodatkowo, w cookies może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje Państwa urządzenie, ale na jego podstawie nie jest ustalana Państwa tożsamość.

Korzystając z niniejszej Witryny, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcą Państwo ograniczyć używanie takowych, powinni Państwo odpowiednio dostosować ustawienia Państwa przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z niniejszej Witryny.

3.2 Cookies

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
  • „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie": (a) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, (b) dokonanych w ramach Witryny wyborów (potwierdzenia przez Państwa zapoznania się z treścią komunikatu dotyczącego plików cookies), (c) umożliwienia Administratorowi analizowania sposobu, w jaki z korzystają Państwo z Witryny. Witryna wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy

Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

3.3 Google Analytics

Witryna wykorzystuje usługę analizy oglądalności stron internetowych, tzw. Google Analytics, dostarczaną przez Google LLC (dalej: „Google”). Google Analytics używa plików cookies w celu przeanalizowania sposobu, w jaki korzystają Państwo z Witryny. Generowane w ten sposób informacje będą w związku z tym przekazywane do Google. Informacje te będą wykorzystywane przez Google do analizy korzystania z Witryny, w tym tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli zostanie zobowiązana do tego na podstawie przepisów prawa lub gdy podmioty takie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Mogą Państwo wyłączyć działanie Google Analytics instalując bezpłatny dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

3.4 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.